خصوصیات باسداکت KAM:

 • سهولت طراحی
 • نصب سریع، آسان و قابل اطمینان
 • امکان انتخاب باسبار ۵ هادی
 • واحدهای برداشت انرژی سوکتی با نمایشگر فازها
 • استراکچر محکم و قوی
 • وجود نقاط برداشت انرژی در فواصل ۷۵ سانتی متری
 • کلاس حفاظتی IP 55

خصوصیات باسداکت KAP:

 • دارای هادی مسی الکترولیت قلع اندود شده در تمامی سطح و عایق شده در تمام نقاط (به جز نقاط برداشت انرژی) همراه با پوشش پلاستیک ضد حریق
 • نصب سریع، آسان و قابل اطمینان
 • امکان انتخاب باسبار ۵ هادی
 • سوکت های مجهز به نمایشگر فاز
 • تابلوهای برداشت انرژی به گونه ای طراحی شده اند که از استفاده نامناسب از باسبار جلوگیری می شود.
 • به حداقل رساندن مقاومت نقاط اتصال با استفاده از کنتاکتهای نقره اندود در محل اتصالات
 • وجود نقاط برداشت انرژی در فواصل ۷۵ سانتی متری