برای توزیع برق, تلفن و شبکه, ترانکینگ EAE بیشترین انعطاف پذیری را ارائه می نماید.طراحی بسیار زیبای آن به راحتی با دکور و فضای اداری ادغام می شود.