باسداکت چیست ؟

مقدمه امروزه در کشورهای پیشرفته صنعتی و در غالب صنایع همانند، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، ساختمان های بلند مرتبه (برج ها)، خودرو سازی، فولاد، سیمان، نظامی و غیره به جای استفاده از سیستم سنتی و قدیمی کابل، سینی…